Tầm nhìn sứ mệnh | Bàn ghế gỗ

Tầm nhìn - sứ mệnh

TẦM NHÌN

 

Hi-Way lấy đam mê làm nền tảng cho sự phát triển kinh doanh, lấy sự hài lòng của khách hàng làm chuẩn mực cho mọi hoạt động kinh doanh, phấn đấu trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng và trang trí nội thất; hướng đến một Công ty mang đẳng cấp quốc tế.

 

Hiway mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ, sáng tạo và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

 

 

SỨ MỆNH

 

Đối với thị trường: Hi-Way luôn là tập hợp của những con người sáng tạo và cầu tiến, đem lại hiệu quả bằng các gia tăng giá trị cho khách hàng, công ty và cộng đồng xã hội. Là một tổ chức kinh doanh chuyên nghiệp, Hi-Way luôn đổi mới và luôn mong muốn vươn lên đến sự hoàn thiện và trở thành tổng thầu thiết kế và thi công nội thất chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

 

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

 

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

 

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

.