Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài gòn | Bàn ghế gỗ
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài gòn

Thông tin dự án

Với đặc thù công trình là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho con người nên yếu tố tự nhiên và bảo vệ môi trường là tiêu chí hàng đầu mà Hi-Way muốn hướng tới

Vị trí: 60-60A  Phan Xích Long, Phú Nhuận,  TP.HCM 

 Diện tích:  10.000 m2

 Thời gian thi công: 3/2011