Đại học Quốc Tế Đại học Quốc Gia TPHCM | Bàn ghế gỗ
Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TPHCM

Thông tin dự án

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1995 là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hiway tự hào là đơn vị thiết kế thi công nội thất trường học cho Đại học Quốc Tế- Đại học Quốc Gia Tp.HCM, bao gồm việc decor các phòng ban, cung cấp và lắp đặt các trang thiết bị bàn ghế hiện đại theo tiêu chuẩn của một trường đại học Quốc Tế cho các phòng học, hội trường và thư viện của Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM với tổng chi phí đầu tư là 4 tỷ đồng