Học Viện Chính Trị Quận 6 | Bàn ghế gỗ
Học Viện Chính Trị Quận 6

Thông tin dự án

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUẬN 6 - trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hiway tự hào là đơn vị thiết kế thi công nội thất trường học cho Học Viện Chính Trị Quận 6, bao gồm việc decor các phòng ban, cung cấp và lắp đặt các trang thiết bị bàn ghế hiện đại theo tiêu chuẩn của một trường Quốc Gia cho các phòng học, hội trường và thư viện của Học Viện Chính Trị Quận 6 với tổng chi phí đầu tư là 3 tỷ đồng