Nam Côn Sơn | Bàn ghế gỗ
Nam Côn Sơn

Thông tin dự án

Nam Côn Sơn là một thành viên của Tổng công ty dầu khí quốc gia Việt Nam, đóng vai trò hàng đầu trong ngành công nghiệp khí Việt Nam. Với mong muốn đem lại cho tập thể CBCNV Nam Côn Sơn 1 môi trường làm việc tốt nhất, chúng tôi thiết kế dựa trên ý tưởng hiện đại, thân thiện với môi trường mà vẫn mang tính đặc trưng về văn hóa Nam Côn Sơn.

Vị trí : PV Gas Tower, Nguyễn Hữu Thọ, Q 7, TP.HCM

Dự án: 420 m2

Thời gian thi công: 11/2011