Các công trình ứng dụng Trần Nhôm ( Ceiling Aluminium) và Mặt Dựng Nhôm ( Facade Aluminium)

Trần nhôm đang là xu hướng của các công trình kiến trúc mới. Chúng ta cùng tham khảo hình ảnh các công trình kiến trúc sử dụng vật liệu Trần nhôm và mặt dựng nhôm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *